WSTĘPNY PROGRAM VIII SYMPOZJUM

I sesja 9.00−10.30 Procedury obsługi portu dożylnego
II sesja 11.00−12.30 Analiza stanu w Polsce
III sesja 13.00−14.30 Dyskusja nt. zaleceń dot. obsługi portu dożylnego