Wstępny program

I sesja 9.00−10.45 Zabieg implantacji portu dożylnego
II sesja 11.00−12.45 Powikłania związane ze stosowaniem portów dożylnych
III sesja 13.00−14.45 Opisy przypadków przedstawiane przez Uczestników

Na zgłoszenia oczekujemy do 9 września 2016 r.