Tematy wystąpień

 • Podsumowanie I Kongresu Dostępu Naczyniowego
  lek. Rafał Młynarski, Lublin
 • Anatomia i diagnostyka radiologiczna naczyń żylnych
  lek. Michał Toborek, Lublin
 • Anomalie naczyniowe i uszkodzenia naczyń związane z ich kaniulacją
  dr n. med. Małgorzata Misiak, Warszawa
 • Powikłania związane z implantacją portów dożylnych
  lek. Agnieszka Sobczyk, Poznań
 • Angioplastyka żylna w leczeniu powikłań związanych z długoterminowym dostępem dożylnym
  dr hab. n. med. Radosław Pietura, Lublin
 • Procedury wewnątrznaczyniowe w leczeniu powikłań związanych z implantacją i użytkowaniem portów dożylnych
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski, Zamość
 • Implantacja portu dożylnego z jednoczasową angioplastyką żyły ramienno-głowowej
  lek. Rafał Młynarski, Lublin 
 • Implantacja portu dożylnego z kaniulacją żyły głównej dolnej
  lek. Rafał Młynarski, Lublin
 • Postępowanie z raną po zabiegu wszczepienia portu – wprowadzenie i moderowanie dyskusji
  dr n. med. Jarosław Leś, Warszawa