wzorcowa

XI Sympozjum
Port Dożylny 

Lublin, 28-29.09.2018 r.

XI Sympozjum
Port Dożylny 

Lublin, 2018 r.
28-29 września

Zapraszam na kolejne sympozjum poświęcone tematyce portów dożylnych. Podczas tegorocznego spotkania skupimy się przede wszystkim na powikłaniach zabiegu wszczepienia portu, a także możliwościach ich diagnozowania oraz leczenia. Chcemy także pochylić się nad kwestią związaną z postępowaniem z rana pooperacyjną – postaramy się w toku dyskusji opracować pewien model lub dwa… Jak zawsze liczę także na zgłoszenia opisów powikłań i prezentację doświadczeń własnych uczestników sympozjum.

W tym roku także umożliwimy przedstawienie nowości firmom, które produkują lub dystrybuują urządzenia do długoterminowego dostępu dożylnego lub sprzęt do ich obsługi.

Do zobaczenia we wrześniu w Lublinie
Rafał Młynarski

Patronat Honorowy, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

ORGANIZATOR
INFO STUDIO
20-722 Lublin, ul. Roztocze 5/5
tel. 81 535 0971

Rafał Młynarski
tel. 603 050 370

Małgorzata Bogdanowicz
tel. 603 774 202