wstęp do sympozjum

Zapraszam na kolejne sympozjum poświęcone tematyce portów dożylnych.

Tym razem jako temat przewodni proponuję nietypowe zabiegi, nietypowe kaniulacje, nietypowe miejsca implantacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazania kliniczne, problemy i wyzwania jakie stawiają przed nami pacjenci, ich schorzenia, a czasem także prowadzona terapia.

Oczywiście liczę jak zawsze na opisów przypadków i prezentację własnych doświadczeń – poświęcimy im całą sesję tego sympozjum.

Do zobaczenia we wrześniu w Lublinie
Rafał Młynarski