Program szczegółowy sympozjum

XI Sympozjum Port Dożylny – implantacja, pielęgnacja, powikłania. Lublin, 28-29 września 2018 r.