PROGRAM VII SYMPOZJUM

I sesja 9.00−10.30

Elżbieta Puacz
Biofilm bakteryjny – nowe możliwości terapii

Małgorzata Misiak
Powikłania infekcyjne stosowania portów dożylnych

Rafał Młynarski
Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia portu? czyli punkty krytyczne procedury obsługi portu

II sesja 11.00−12.30

Powikłania związane ze stosowaniem portów dożylnych
– opisy przypadków prezentowane przez uczestników

III sesja 13.00−14.30

Port optymalny
Dyskusja jakiego portu potrzebujemy? Co powinien zawierać zestaw do implantacji? Jakie informacje powinny być zawarte w paszporcie portu? Zalecenia dotyczące okresowej kontroli portu oraz okresu jego użytkowania.