PROGRAM VIII SYMPOZJUM

I sesja

  • Powikłania septyczne związane z posiadaniem portów dożylnych, Rafał Młynarski, Lublin
  • Powikłania zakrzepowe związane z posiadaniem portów dożylnych, Małgorzata Misiak, Warszawa
  • Płukanie portu: czym i kiedy?, Jarosław Leś, Warszawa

II sesja

  • Porty dożylne u dzieci w świetle publikacji i doświadczeń własnych, Przemysław Wolak, Kielce
  • Zastosowanie portów dożylnych u dzieci i młodzieży, Dariusz Polnik, Warszawa
  • Zastosowanie portów dożylnych w domowej opiece hospicyjnej, Rafał Młynarski, Lublin

III sesja

  • Powikłania związane ze stosowaniem portów dożylnych, opisy przypadków
  • Rekomendacja stosowania portów dożylnych PSPO
  • Dyskusja nt. rekomendacji PKDN