Patronat nad sympozjum

Informujemy, że nasze sympozjum zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka. Obradować będziemy w Trybunale Koronnym w Lublinie, ul. Rynek 1