XII Sympozjum
Port Dożylny 

ODWOŁANE

motyw-graficzny1

XII Sympozjum
Port Dożylny 


ODWOŁANE

Zapraszam na kolejne sympozjum poświęcone tematyce portów dożylnych.

Tym razem jako temat przewodni proponuję nietypowe zabiegi, nietypowe kaniulacje, nietypowe miejsca implantacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazania kliniczne, problemy i wyzwania jakie stawiają przed nami pacjenci, ich schorzenia, a czasem także prowadzona terapia.

Oczywiście liczę jak zawsze na opisów przypadków i prezentację własnych doświadczeń – poświęcimy im całą sesję tego sympozjum.

Do zobaczenia we wrześniu w Lublinie
Rafał Młynarski

Patronat Honorowy, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

ORGANIZATOR
INFO STUDIO
20-722 Lublin, ul. Roztocze 5/5
tel. 81 535 0971

Rafał Młynarski
tel. 603 050 370

Małgorzata Bogdanowicz
tel. 603 774 202