Rejestracja

Rejestracja on-line została zamknięta. Jeżeli chcesz wziąć udział w sympozjum, prosimy o zgłoszenie drogą e-mailową. Opłatę rejestracyjną będzie można wnieść na miejscu, w dniu obrad.