XII Sympozjum
Port Dożylny 

25−26 września 2020 r.
w Lublinie

motyw-graficzny1

XII Sympozjum
Port Dożylny 

25−26 września 2020 r.
w Lublinie

Zapraszam na kolejne sympozjum poświęcone tematyce portów dożylnych.

Tym razem jako temat przewodni proponuję nietypowe zabiegi, nietypowe kaniulacje, nietypowe miejsca implantacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazania kliniczne, problemy i wyzwania jakie stawiają przed nami pacjenci, ich schorzenia, a czasem także prowadzona terapia.

Oczywiście liczę jak zawsze na opisów przypadków i prezentację własnych doświadczeń – poświęcimy im całą sesję tego sympozjum.

Do zobaczenia we wrześniu w Lublinie
Rafał Młynarski

Patronat Honorowy, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

ORGANIZATOR
INFO STUDIO
20-722 Lublin, ul. Roztocze 5/5
tel. 81 535 0971

Rafał Młynarski
tel. 603 050 370

Małgorzata Bogdanowicz
tel. 603 774 202